13 Konferencja  Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego – sprawozdanie

W dniach 27- 29.05.2019 r. odbyła się 13 Konferencja  Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego poświęcona aktualnej sytuacji realizacji zatrudnienia wspomaganego w Europie i na świecie.

Konferencja Europejskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego, organizowana w 25 rocznicę działalności EUSE jest najważniejszym wydarzeniem dla środowisk związanych z aktywizacją zawodową osób z niepełnosprawnością z krajów Europy i świata, które realizują usługi zatrudnienia wspomaganego.

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności po raz pierwszy w tak doniosłym i ważnym dla środowiska wydarzeniu mogli uczestniczyć przedstawiciele Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego.

Przewodnim tematem konferencji była transakcje na rzecz zatrudnienia wspomaganego w Europie,  której celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnością zwiększenie możliwości na  rynku pracy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i najlepszym praktykom.

Główne obszary tematyczne poruszane podczas konferencji  skupiały się wokół tworzenia polityk oraz nowych rozwiązań w zakresie zatrudnienia wspomaganego, dyskusji na temat  dostarczenia wsparcia  jakościowego z pytaniem – czy i gdzie ono działa. Ważnym punktem w programie było przedstawienie dobrych praktyk  w zakresie tranzycji – planowania kariery już na etapie edukacji na drodze do zatrudnienia. Kolejnym  obszarem tematycznym –  bardzo ważnym w kontekście rozwoju usługi były możliwości wykorzystania nowych technologii w zatrudnieniu wspomaganym.

Główni prelegenci i spotkania networkingowe były  na najwyższym poziomie z dużym zaangażowaniem na rzecz zatrudnienia wspomaganego i pragmatycznych zmian dla wszystkich uczestników i uczestniczek, którzy przyjeżdżają z całej Europy i świata: co najmniej 40 różnych narodowości!

Sikko Bakker, Przewodniczący NVS Support (organizacji członkowskiej EUSE z Holandii) we współpracy z Luc Henau, Prezydentem EUSE przywitali wszystkich zgromadzonych w dniu rejestracji. Luc Henau otworzył oficjalnie konferencje inspirujących i motywującym przemówieniem.

Konferencja była  dla przedstawicieli Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego (PFZW)  okazją do wymiany doświadczeń, pomiędzy międzynarodowymi ekspertami z Europy i całego świata, w zakresie realizacji zatrudnienia wspomaganego, jego rozwoju i przemian. Ponad 600 uczestników konferencji miało  możliwość dzielenia się dobrymi praktykami i zapoznania się z innowacyjnymi rozwiązaniami zapewniającymi osobom z niepełnosprawności warunków do samodzielnego i niezależnego życia, w tym podjęcia pracy na wybranym przez siebie stanowisku pracy, w przyjaznym środowisku z możliwością rozwoju.

Udział w  konferencji wzmocnił naszą międzynarodową pozycję, stworzył możliwość   zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie wdrażania usług zatrudnienia wspomaganego, kreowania polityki, procesu tranzycji oraz przyszłość rozwoju zatrudnienia wspomaganego w Europie i na świecie. Nawiązaliśmy bezpośrednie  kontakty z przedstawicielami organizacji z wielu krajów uczestniczących w wydarzeniu m.in. ze Słowenii, Australii, Kanady, Stanów Zjednoczonych Wielkiej Brytanii, Holandii, Norwegii  oraz  Belgii.

To była niezapomniana konferencja, pełna wrażeń, pozytywnej energii o dużej wartości merytorycznej.

Fotorelacja wkrótce.