TRZECIE SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA TRENERÓW PRACY

W ramach realizowanego z dofinansowaniem PFRON projektu „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy” w Krakowie rozpoczęła szkolenie trzecia grupa kandydatów na trenerów pracy.

Podczas trzech zjazdów szkoleniowych kolejne 19 osób pozyska kompetencje do realizacji usług zatrudnienia wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością.
Dziękujemy uczestnikom szkolenia za pozytywną energię i aktywność podczas 3-dniowej wspólnej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z krótką fotorelacją.