Informacja o wynikach wyboru oferty

Poniżej zamieszczamy informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z postępowaniem na usługę hotelarsko – gastronomiczną
oraz wynajmu sal konferencyjnych w celu organizacji szkoleń dla trenerów pracy w projekcie „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia
dla kandydatów na trenerów pracy”.

Do pobrania (pdf):