Zapytanie ofertowe

Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego jako podmiot realizujący projekt pn. „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy”  realizowany w ramach Konkursu 4/2017 „Samodzielni i skuteczni” na zadania zlecone na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwraca się z prośbą o wycenę zamówienia polegającego na wykonaniu usługi hotelarsko-gastronomicznej oraz wynajmu sal konferencyjnych w celu organizacji szkoleń dla trenerów pracy w projekcie „Zatrudnienie wspomagane w praktyce – szkolenia dla kandydatów na trenerów pracy”.

Szczegóły znajdą Państwo w załączonym zapytaniu (pdf).

Zapraszamy do składania ofert.