Notatka z Posiedzenia Rady Programowej PFZW

Doroczne, Walne Zebranie Członków Federacji poprzedziło trzecie posiedzenie Rady Programowej PFZW. Spotkanie miało miejsce w dniu 07 marca 2018 roku w gościnnym Domu Handlowym Braci Jabłkowskich w Warszawie przy ul. Brackiej 25.

W posiedzeniu oprócz członków RP uczestniczyli członkowie Zarządu Federacji, którzy przedstawili Radzie informacje o najważniejszych działaniach organizacji w 2017 roku i najbliższych planach. Członkowie RP podjęli dyskusję nt konieczności zwrócenia uwagi w procesie wdrażania usług zatrudniania wspomaganego na znaczenie odpowiedniego, równoległego przygotowania do współdziałania – z jednej strony osób z niepełnosprawnością wraz z ich najbliższym otoczeniem, z drugiej – pracodawców oraz wypracowanie założeń tej współpracy z uwzględnieniem różnych perspektyw.

Podczas spotkania Rada Programowa została powiększona o 2 członków – prof. Mariolę Wolan – Nowakowską z Akademii Pedagogiki Specjalnej (APS) w Warszawie oraz panią Annę Stopel, Recruitment Manager/Diversity&Inclusion Lead z Firmy Sodexo Polska. Obie Panie wyraziły gotowość do wspierania Rady i jej działań dla realizacji celów statutowych PFZW.

Gościem Rady Programowej był profesor Manabu Kuroda z Kyoto (Japonia) z College of Social Sciences Ritsumeikan University, przebywający w Polsce na zaproszenie APS. Profesor Kuroda podkreślił, że udział w posiedzeniu Rady Programowej pozwolił mu na zdobycie cennych informacji na temat działań prowadzonych przez  Federację w kontekście systemu aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce.

Zgromadzonym zaprezentowano także film „Urząd pracy dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną – model naturalnej asystentury”. Film powstał w ramach zrealizowanego przez Polską Federację Zatrudnienia Wspomaganego innowacyjnego projektu: „Urząd pracy dostępny dla osoby z niepełnosprawnością intelektualną” – model naturalnej asystentury”, w ramach projektu grantowego: „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” prowadzonego przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.