Spotkanie konsultacyjne dotyczące opisu kwalifikacji rynkowych

W dniu 15 listopada 2017 w Centrum Konferencyjnym Ogrodowa 58 odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące opisu kwalifikacji rynkowych.

Członkowie Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego poszerzali swoją wiedzę z tego zakresu dzięki Ekspertom z Instytutu Badań Edukacyjnych  i ich działań w ramach projektu pt. „Wspieranie realizacji I etapu wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji”.
Dzięki zdobytym wiadomościom możemy w przyszłości dążyć do uruchomienia procesu wprowadzenia kwalifikacji trenera pracy do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.