„Mogę, potrafię, pracuję”

Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, które jest członkiem Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego rozpoczęło realizację projektu „Mogę, potrafię, pracuję”, który jest kontynuacją działalności zespołu trenerów pracy wspomaganej przy MSPDiON, z lat 2008-2017.

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami przy wykorzystaniu europejskiego modelu zatrudnienia wspomaganego.

W ramach działań nasi beneficjenci będą mieli okazję podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, kompetencje społeczne i osobiste oraz uczestniczyć w wielu ciekawych warsztatach tematycznych.
Na każdym etapie procesu aktywizacji zawodowej, beneficjent będzie miał wsparcie trenera pracy oraz psychologa i doradcy zawodowego.

Udział w projekcie jest bezpłatny, a więcej informacji można uzyskać w biurze MSPDiON przy ul. Kopernika 20 w Miliczu lub bezpośrednio w biurze projektu, które mieści się w budynku WTZ Milicz przy ul. Osadniczej 1C.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kontakt:
tel: 791-155-870
mail: m.folmer@mspdion.org.pl