Walne Zebranie Członków – podsumowanie

W środę 7 czerwca 2017 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Członków Polskiej Federacji Zatrudnienia Wspomaganego. Zarząd Federacji przedstawił sprawozdanie merytoryczne i finansowe prowadzonej działalności w minionym roku oraz informacje dotyczące bieżących działań organizacji.

Kluczowym punktem zebrania było wystąpienie Zastępcy Prezesa Zarządu PFRON pani Doroty Habich. Podczas wystąpienia został poruszony temat zatrudnienia wspomaganego i jego umocowania
w systemie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

Spotkanie zakończyło się wypracowaniem wspólnych rekomendacji dla usługi zatrudnienia wspomaganego przez przedstawicieli organizacji, które aktywnie działają w tym obszarze. Wypracowane postulaty zostaną przekazane Zarządowi PFRON.